LONG GIANG AGRICUTURAL PROCESSING Co., Ltd.
Thông tin liên hệ
Hoa phuc Hamlet, Hoa khanh Commune, Cai Be Dist, Tien Giang Province, Vietnam
Tìm kiếm
Liên kết website
 

SẢN PHẨM

Sầu Riêng Đông Lạnh (Múi)- Frozen Durian Seedless
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1011
Sầu Riêng Đông Lạnh (Múi)- Frozen Durian Seedless
Nước Ép Tắc-Frozen Calamansi Juice
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FJ1002
Nước Ép Tắc-Frozen Calamansi Juice
Sấu Riêng Đông Lạnh (nguyên trái)-Frozen Durian (Whole)
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1012
Sấu Riêng Đông Lạnh (nguyên trái)-Frozen Durian (Whole)
Thanh Long Đông Lạnh-Frozen Dragon Cubed
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1005
Thanh Long Đông Lạnh-Frozen Dragon Cubed
Xoài đông lạnh-Frozen Mango
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FM1013
Xoài đông lạnh-Frozen Mango
Mít Đông Lạnh-Frozen Jackfruit
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FJ1010
Mít Đông Lạnh-Frozen Jackfruit
Frozen Avocado- Bơ Đông Lạnh
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1004
Frozen Avocado- Bơ Đông Lạnh
Frozen Sweet Potatoe- Khoai Lang Đông Lạnh
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1003
Frozen Sweet Potatoe- Khoai Lang Đông Lạnh
Bắp Đông Lạnh-Frozen Corn
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1002
Bắp Đông Lạnh-Frozen Corn
Chuối Đông Lạnh-Frozen banana
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : fd001
Chuối Đông Lạnh-Frozen banana
Frozen Yam (Khoai mỡ đông lạnh)
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FY01
Frozen Yam (Khoai mỡ đông lạnh)
Khóm Đông Lạnh-Frozen pineapple
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1006
Khóm Đông Lạnh-Frozen pineapple
Frozen taro - Khoai môn đông lạnh
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1006
Frozen taro - Khoai môn đông lạnh
Chanh dây đông lạnh-Frozen Passion Juice
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1001
Chanh dây đông lạnh-Frozen Passion Juice
Ớt đông lạnh-Frozen Chilli
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FC1015
Ớt đông lạnh-Frozen Chilli
Sầu riêng kem đông lạnh-Frozen Durian Pulp
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1016
Sầu riêng kem đông lạnh-Frozen Durian Pulp
Khóm Cắt Rẻ Quạt Đông Lạnh-Frozen Pineapple Cut Cubed
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1018
Khóm Cắt Rẻ Quạt Đông Lạnh-Frozen Pineapple Cut Cubed
Khóm Cắt Khoanh Đông Lạnh-Frozen Pineapple Sliced
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1019
Khóm Cắt Khoanh Đông Lạnh-Frozen Pineapple Sliced
Nhãn Đông Lạnh-Frozen Longan
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1020
Nhãn Đông Lạnh-Frozen Longan
Xoài Sấy Dẻo-Dried Soft Mango
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1001
Xoài Sấy Dẻo-Dried Soft Mango
Mít Sấy Dẻo-Dried Jackfruit
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1002
Mít Sấy Dẻo-Dried Jackfruit
Khóm Sấy Dẻo- Dried Pineapple
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1003
Khóm Sấy Dẻo- Dried Pineapple
Thanh Long Đỏ Sấy Dẻo-Dried Red Dragon
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1004
Thanh Long Đỏ Sấy Dẻo-Dried Red Dragon
Chuối Sấy Dẻo-Dried Banana
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1005
Chuối Sấy Dẻo-Dried Banana
Nước Ép Chanh Dây- Frozen Passion Juice
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FJ1001
Nước Ép Chanh Dây- Frozen Passion Juice
Nước Ép Xoài- Frozen Mango Juice
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FJ1003
Nước Ép Xoài- Frozen Mango Juice
Nước Ép Chanh-Frozen Lemon Juice
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FJ 1004
Nước Ép Chanh-Frozen Lemon Juice
Nước Ép Ổi-Frozen Guava Juice
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FJ1005
Nước Ép Ổi-Frozen Guava Juice
Thanh Long Trắng Đông Lạnh- Frozen White Dragon
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1021
Thanh Long Trắng Đông Lạnh- Frozen White Dragon
Mãng Cầu Xiêm Đông Lạnh-Frozen Soursop
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : FD1022
Mãng Cầu Xiêm Đông Lạnh-Frozen Soursop

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

Nước Ép Tắc-Frozen Calamansi Juice
Mã số : FJ1002
Nước Ép Tắc-Frozen Calamansi Juice
Nước Ép Chanh-Frozen Lemon Juice
Mã số : FJ 1004
Nước Ép Chanh-Frozen Lemon Juice
Nước Ép Chanh Dây- Frozen Passion Juice
Mã số : FJ1001
Nước Ép Chanh Dây- Frozen Passion Juice

TRÁI CÂY SẤY

Xoài Sấy Dẻo-Dried Soft Mango
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1001
Xoài Sấy Dẻo-Dried Soft Mango
Mít Sấy Dẻo-Dried Jackfruit
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1002
Mít Sấy Dẻo-Dried Jackfruit
Khóm Sấy Dẻo- Dried Pineapple
Đặt hàng Chi tiết
Mã số : DF1003
Khóm Sấy Dẻo- Dried Pineapple